Διεύθυνση

Α7,8 Βι.Πε.

Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 2310569490

Ωράριο

Δευτέρα με Παρασκευή

08:00 – 16:00